Adli-Hukukî Çeviri

Anasayfa » Adli-Hukukî Çeviri

Türkiye Cumhuriyeti Hukuku ve Uluslararası Hukuk alanında uzman tercümanlar tarafından yapılan: Hukukî Yazışmalar, Mahkeme Kararları, Patent İşlemleri, Vekaletnameler, Muvafakatnameler, Taahhütnameler, Kanun ve Yönetmelik v.b. çeviriler, son olarak editör kontrolünden geçmektedir.

error: Bu içerik korumalıdır.